strona główna | mapa serwisu | kontakt
logotyp BIP
logotyp PCPR
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

16 lipca 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 109 zestawów (laptopów i bezprzewodowych myszy), w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o numerze...