strona główna | mapa serwisu | kontakt
logotyp BIP
logotyp PCPR
Zarządzenia 2014
Strony: 12

Zarządzenie Nr 41/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Zarządzenie Nr 40/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powiatowym...

Zarządzenie Nr 39/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2014

Zarządzenie Nr 38/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia procedur udzielania świadczeń fakultatywnych dla rodzin zastępczych

Zarządzenie Nr 37/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2014 roku

Zarządzenie Nr 36/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 35/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sparwie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 29/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2014

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Strony: 12