strona główna | mapa serwisu | kontakt
logotyp BIP
logotyp PCPR
Zarządzenia 2015
Strony: 12

Zarządzenie Nr 29/2015

1 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015 roku w sprawie Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie...

Zarządzenie Nr 28/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2015

Zarządzenie Nr 27/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 26/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie powołania komisji do spraw gospodarowania majątkiem ruchomym w Powiatowym Centrum, Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 25/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2015 roku

Zarządzenie Nr 24/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2015 roku

Zarządzenie Nr 23/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 21/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 20/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 19/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powiatowym...

Zarządzenie Nr 18/2015

9 maja 2016 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie NR 17/2015

17 marca 2016 roku

w sprawie powołania komisji do spraw gospodarowania majątkiem ruchomym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 16/2015

17 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 31/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 29 lipca 2008 roku

Zarządzenie Nr 15/2015

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 14/2015

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2015 roku

Zarządzenie Nr 13/2015

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2015 roku

Zarządzenie Nr 12/2015

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego zastępców

Zarządzenie Nr 10/2015

31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zamknięcia Powiatowego Ośrodka Wspracia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w czasie ferii letnich

Strony: 12