strona główna | mapa serwisu | kontakt
logotyp BIP
logotyp PCPR
Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 18/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2016

Zarządzenie Nr 17/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2015 roku, w sprawie ewidencji i sporządzania sparwozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie...

Zarządzenie Nr 16/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 15/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do sparw gospodarowania majątkiem ruchomym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 14/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za odpracowniem w sobotę w Środowiskowym Dmu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 13/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 12/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Procedur Przedsięwzięć do Wykonania po Wprowadzenia stopni alarmowych w POwiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 11/2016

9 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzamininacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Eweliny Wolniaszczyk zatrudnionej w Dziale Księgowości na stanowisku starszego referenta, zgodnie z Regulaminem określającym sposób przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 10/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy referent w Dziale Księgowości

Zarządzenie Nr 9/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w czasie ferii letnich.

Zarządzenie Nr 8/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie zamknięcia Powiatowego Ośrodka Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w czasie ferii letnich.

Zarządzenie Nr 7/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za odpracowaniem w sobotę w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Zarządzenie Nr 6/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za odpracowaniem w sobotę w Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy nRodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Zarządzenie Nr 5/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie...

Zarządzenie Nr 4/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie zasad realizacji w 2016 roku pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w Powiecie Ostrowskim

Zarządzenie Nr 3/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Zarządzenie Nr 2/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sparwie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powiatowym...

Zarządzenie Nr 1/2016

20 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie...