strona główna | mapa serwisu | kontakt
logotyp BIP
logotyp PCPR
Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 16/2018

1 czerwca 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2018

Zarządzenie Nr 15/2018

1 czerwca 2020 roku

w sprawie Instrukcji inwentarzowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 14/2018

1 czerwca 2020 roku

w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 13/2018

1 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania zespołu do przygotowania Strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2019-2025

Zarządzenie Nr 12/2018

4 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji przedmiotów nietrwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 11/2018

4 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw gospodarowania majątkiem ruchomym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 10/2018

4 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniam wolnym od pracy za odpracowaniem w sobotę 15 grudnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim oraz jednostkach funkcjonujących przy Centrum

Zarządzenie Nr 9/2018

4 czerwca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 8/2018

4 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie...

Zarządzenie Nr 7/2018

4 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie...

Zarządzenie Nr 6/2018

21 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie dokumentacji (zasad) polityki rachunkoości oraz instrukcji obiegu i kontroli...

Zarządzenie Nr 5/2018

21 maja 2019 roku

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie...

Zarządzenie Nr 4/2018

21 maja 2019 roku

w sprawie zasad realizacji w 2018 roku pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w Powiecie Ostrowskim

Zarządzenie Nr 3/2018

21 maja 2019 roku

w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową - będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, wystawionych jako zabezpieczenie...

Zarządzenie Nr 2/2018

21 maja 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Agnieszki Nowak zatrzudnionej w Dziale Księgowości na stanowisku starszego referenta, zgodnie z Regulaminem określającym sposób przeprowadzenia służby...

Zarządzenie Nr 1/2018

21 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym styczeń 2018 roku